המערכת לניהול הלוואות של תפנית, פותחה כדי לייעל ולשפר את הפעילות העסקית עבור גופים פיננסיים, נותני אשראי חוץ בנקאי והלוואות וכן חברות אשר כחלק מפעילותן עוסקות במימון ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד.

מדובר למעשה בחברות אשראי חוץ בנקאי, חברות ביטוח ופנסיה, חברות ליסינג וכיו"ב. המערכת פותחה כדי לתת מענה לענפים אלו, אשר מצד אחד פעילותם צומחת ובעלת פוטנציאל רב ומצד שני, הפעילות כפופה לרגולציה ויש צורך לנהל אותה באופן מסודר ומדויק. על רקע עובדות אלה, לארגונים בתחום דרושה תוכנה לתחום האשראי. תפנית מציעה תוכנת אשראי רחבה ומקיפה, המאפשרת ניהול חכם ויעיל של המידע והפעולות וכן ביצוע פעולות אוטומטיות אשר חוסכות בכוח אדם ומונעות טעויות אנוש. במידת הצורך התוכנה מתממשקת לתוכנות הארגוניות האחרות בממשקים מובנים.

הצגת כל נתוני האשראי באופן מרוכז ברור

מערכת ניהול ההלוואות של תפנית מציגה את כל המידע החשוב והמעודכן באופן ברור: היקף האשראי, הלקוחות, הבטוחות, הפיגורים, הריביות ועוד. הצגת הנתונים באופן מדויק ועדכני, מהווה כלי חיוני בקבלת החלטות ובזיהוי מגמות בארגון. כך ניתן להבחין בזמן אמת בהזדמנויות צמיחה ולממש אותן. בנוסף, ניתן לנתח את הפעילות בדיעבד ולהסיק תובנות עסקיות שעשויות להזניק ביצועים ורווחיות.

ביצוע פעולות בקלות ובמהירות

תוכנת האשראי של תפנית מאפשרת לבצע את כל קשת הפעולות בתיקים, באופן פשוט, מיידי ומסודר: הגדלת הלוואה, הקטנת הלוואה, פירעון מוקדם מלא או חלקי, שינויים בלוח הסילוקין, החלפת בטוחות, הקפאת תשלומים, שינוי ריבית וכל פעולה אחרת.

 

 

ניהול לקוחות אוטומטי ויעיל

מערכת ניהול ההלוואות, מנהלת את הלקוח באופן עצמאי, עוקבת אחר מצב ההלוואה, היתרות, ההחזרים, הפיגורים, ערך הבטוחות, הוראת הקבע והגבייה בפועל. תמיד ניתן לצפות בכל הנתונים ההיסטוריים של הלקוח/ה ולהשתמש בהם ככלי תומך לקבלת החלטות בתיק הלקוח/ה. התוכנה יודעת לפעול לשליחת תזכורות, לבצע גבייה בעצמה של החזרי הלוואה, עמלות ואגרות ולהתריע בפני הארגון כאשר יש צורך לטפל בבעיה או ליצור קשר עם הלקוח.

ניהול הלקוחות של התוכנה, מאפשר לשפר את רמת השירות, להציע מענה 24/7, לחסוך בכוח אדם ולמנוע אירועים בלתי רצויים שמקורם טעות אנוש, מחסור בעובדים או שיקול דעת לקוי.

אבטחת מידע

המערכת מאפשרת להגדיר מיהם הגורמים הרשאים לצפות בנתונים ומיהם הגורמים הרשאים לבצע שינויים בתיקי האשראי. כך, ניתן להבטיח הגנה על פרטיות הלקוחות וגם להעלות את רמת האחריות של הארגון, כך שרק גורם מורשה ומזוהה יוכל לבצע פעולות בתיקים.

ציות לדרישות החוק

תפנית פיתחה תוכנה לתחום האשראי, בין היתר על מנת לסייע לגופים פיננסיים לציית בקלות לדרישות החוק. התוכנה פותחה על בסיס היכרות מעמיקה עם הרגולציה בתחום האשראי. על כן, היא כוללת תכונות המאפשרות לארגון לוודא באופן תמידי שהפעילות עומדת בדרישות החוק, נשארת במסגרת מגבלות הרגולציה ולא חורגת מהן. כך, יכולים בעלי הארגון והצוות המנהל להיות רגועים יותר ולהימנע מסנקציות והליכים משפטיים.

לסיכום,

תוכנת האשראי של תפנית הינה מערכת לניהול חכם ויעיל של הלוואות, בטוחות, לקוחות וביצועים עסקיים. התוכנה מאפשרת לארגונים פיננסיים להפיק תובנות עסקיות מהירות, לצמוח ולהשיא את הרווחיות, תוך שיפור שירות הלקוחות, אבטחת המידע והציות לחוק. זאת, באופן פשוט וקל לתפעול ומבלי לגרוע מהתפקוד של תוכנות אחרות בארגון.